سال 1393: سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
حوزه هاي منطقه

 با صدور حکمی از سوی دکتر علیرضا منادی نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه آزاد اسلامی در هیات امنای استان آذربایجان شرقی، دکتر بهروز دانشیان به سمت معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و در راستای اجرای بند 6 بخشنامه شماره 10/353636 مورخ 92/10/22 ، به موجب این حکم به عنوان معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

مراسم تودیع دبیر منطقه 13 سابق آقای مهندس رسولی نژاد و معارفه دکتر دانشیان همزمان با اجلاس روسای واحدها و مراکز در واحد تبریز در تاریخ 4 اردیبهشت برگزار گردید


مجموعه اي كامل از لينك سايت هاي مختلف را در قسمت پيوندها مشاهده فرماييد
ليست اجلاس هاي تخصصي هیأت امنای استان را در قسمت اداري مشاهده فرماييد
  

پست الکترونیکی هیأت امنای استان: m13iau@yahoo.com , info@iau13.ac.ir

SMS: 10001142837768

 

 

 
تاريخ به روز رساني 04/02/93
This site and contents copyright 2014 Islamic Azad University of AzarbaijanSharghi . All rights reserved
  Designer: عليرضا اللهوردي ممقاني