سال 1393: سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
حوزه ها

 

ليست جلسات شوراهای تخصصي استان را در قسمت اداري مشاهده فرماييد


ساختمان های اداری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران به پونک انتقال یافت

 در راستای طرح تجمیع ساختمان های اداری دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت های پژوهشی، مالی و اداری، فرهنگی، دانشجویی، برنامه ریزی، آموزشی، ورزشی، پارلمانی، بین الملل، اداره کل حقوقی، اداره کل امور ایثارگران و بسیج کارکنان، مرکز هیات های امنای استانی و ممیزه، مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات و دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان مرکزی پونک منتقل شده اند و دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان از این پس برای انجام امور اداری، فارغ التحصیلی و آموزشی خود می توانند به ساختمان های اداری دانشگاه آزاد اسلامی واقع در پونک(انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، میدان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) مراجعه کنند. مرکز آزمون و معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی ماه های آینده به ساختمان های اداری دانشگاه آزاد اسلامی منتقل خواهند شد.

 

 


مجموعه اي كامل از لينك سايت هاي مختلف را در قسمت پيوندها مشاهده فرماييد
ليست اجلاس هاي تخصصي استان را در قسمت اداري مشاهده فرماييد
  

ملاقات عمومی معاون هماهنگی استان فقط روز های سه شنبه می باشد

پست الکترونیکی اصلی استان: m13iau@yahoo.com , info@iau13.ac.ir

پست الکترونیکی حوزه آموزش: amozesh@iau13.ac.ir

پست الکترونیکی نظارت و ارزیابی: nezarat@iau13.ac.ir

پست الکترونیکی حوزه عمران و کمیسیون معاملات: omran@iau13.ac.ir

پست الکترونیکی امور فرهنگی: farhangi@iau13.ac.ir

پست الکترونیکی حوزه پژوهشی: research@iau13.ac.ir

پست الکترونیکی امور دانشجویی: razmi@iau13.ac.ir

پست الکترونیکی حوزه مالی: mali13mali@yahoo.com

پست الکترونیکی امور اداری و آموزش نیروی انسانی: hrstiau13@gmail.com

پست الکترونیکی شکایات: master@iau13.ac.ir

ستاد هماهنگی استان SMS : 10001142837768

 

 

 
تاريخ به روز رساني 30/04/93
This site and contents copyright 2014 Islamic Azad University of AzarbaijanSharghi . All rights reserved
  Designer: عليرضا اللهوردي ممقاني